Stichting Ieder Kind een Kans is een organisatie die zich bezig houdt met het bieden van hulpverlening door met name het realiseren van onderwijs en dagopvang voor straatkinderen in Nepal. De omstandigheden en leefwijzen van deze kinderen zijn schrijnend. Kinderarbeid, mishandeling, uitbuiting, misbruik en ondervoeding zijn aan de orde van alledag.

Onderwijs is, zoals in veel andere ontwikkelingslanden, in Nepal een groot probleem.

Als uitgangspunt kunnen alle kinderen naar school. Helaas werkt dat in de praktijk anders en is dit voor het grootste deel van de kinderen nog niet het geval.

Nepal scoort qua ontwikkelingshulp mager terwijl het toch behoort tot de vijf armste landen ter wereld. De Nederlandse overheid richt zich wat dat betreft op grotere belangen elders in de wereld.

Kinderen zijn de toekomst van onze wereld en ieder kind verdient het recht om kind te kunnen zijn en onderwijs te genieten zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een kansrijk mens.

Stichting Ieder Kind een Kans zet zich in voor deze kansarme groep zodat ook zij kunnen werken aan een uitzichtrijke toekomst.